Economix เศรษฐกิจ สะกิดสมอง

350.00฿ 315.00฿

ผู้เขียน / ผู้แปล:  Michael Goodwin / วิรัตน์ รัตนเวชสิทธิ์
วาดภาพประกอบ: Dan E. Burr
ISBN: 978-616-8187-25-8
จำนวนหน้า: 320
ขนาดรูปเล่ม: 235 x 165 มม.
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
เดือนปีที่พิมพ์ : 10/2020

ตัวอย่างหนังสือ*